Vattenanalys

Vi har olika standard tester som vi kan utföra!

 

DVE001 (lägsta rekommendationen från Livsmedelsverket)

Innehåller:
Turbiditet, lukt, färg, konduktivitet, pH, alkalinitet, COD, ammoniumkväve, ammonium, nitratkväve, nitrat, fosfatfosfor, fosfat, fluorid, klorid, sulfat, järn, kalcium, koppar, magnesium, mangan, natrium samt total hårdhet.


DEV002 (Rekommenderas om man misstänker bakterier i vattnet)

Innehåller:

Odlingsbara mikroorganismer, E.coli samt koliforma bakterier


DEV003 (Rekommenderas om man misstänker för höjda halter av metaller)

Innehåller:

aluminium, antimon, arsenik, bly, kadmium, krom, nickel, selen samt uran.


RADON (Rekommenderas om man har borrad brunn i berg där man misstänker radon)


Vi kan även kombinera dessa analyser för att få en fullständig analys av vattnet.


FÅ EN GRATIS OFFERT

 
 
 
Avlopp
Vattenrening
Vattenanalys
Övrigt
 
 
Enligt den dataskyddslagen (GDPR) informerar vi er om att vi använder oss av era kontaktuppgifter och/eller personuppgifter under den tid som vi hanterar och/eller besvarar ditt ärende som ni skickar till oss i det här kontaktformuläret. Ni godkänner genom detta att vi får lagra dom uppgifter som ni lämnar i fälten i formuläret under tiden som ärendet pågår.