AQUVO RO

Aquvo RO


Aquvo RO är en serie filter med hög precstanda i mindre format

Aquvo RO är högpresterande produkter för renings av salter, mineraler etc.

Tekniken kallas reverse osmosis, därav RO.

Från mindre filter för placering under diskbänk för rening av vatten för dryck och matlagning

till stora komplexa anläggningar för avsaltning av havsvatten för hela hushållets behov.

Rådfråga alltid oss vid val av RO.


En kompakt och stilren avsaltningsanläggning för ett hushålls behov av matlagning och dryck.

Den är smidig att installera under diskbänken.


aquvo-polar-ro200
aquvo-polar-ro200-open

RO 200


Filter för avsaltning.


Med detta filter renar man vattnet från salter samt andra osynliga föroreningar och gifter i vattnet.


Hjärtat i anläggningen är ett membran som separerar salterna. Samma process används också när man avsaltar havsvatten.

En separat vattenkran ger hushållet tillgång till

rent vatten för matlagning och dryck.


RO 200 kommer komplett med pump, tre stycken förfilter, membran, trycktank och en kran att installera på diskbänken.


Mått :

Filter

Höjd:   44 cm

Bredd: 24 cm

Djup:   43 cm

Vikt:     13 kg


HRO 280 


Filter för avsaltning.


Med detta filter renar man vattnet från en begränsad mängd salter samt andra osynliga föroreningar och gifter i vattnet.


Hjärtat i anläggningen är ett membran som separerar salterna. Samma process används också när man avsaltar havsvatten.

En medföljande separat vattenkran ger hushållet tillgång

till rent vatten för matlagning och dryck.


RO 280 kommer komplett med pump,

tre stycken förfilter, membran, trycktank
och en kran att installera på diskbänken.


En bufferttank på 7 liter säkerställer tillgång på rent vatten. Max 280 liter/d.Mått:

Höjd:   43 cm

Bredd: 28 cm

Djup:   55 cm

Vikt:      11 kgEn kompakt och stilren avsaltningsanläggning för ett hushålls behov av matlagning och dryck.

För hela huset med placering i tillexempel anläggningsrum.


RO UO 80/130


Filter för borttagning av salter, mineraler samt gifter.


En kompakt och kraftfull avsaltningsanläggning för ett hushåll.


Detta filter finns i två utföranden 80 samt 130 och producerar vatten till hela hushållet.

Med detta filter renar man vattnet från salter samt andra osynliga föroreningar och gifter i vattnet.


Hjärtat i anläggningen är membran som separerar salterna. Samma process används också när man avsaltar havsvatten.


RO UO 80/130 behöver kompletteras med

bl.a. lagringstank och distributionspump utifrån ditt behov.  

 RO UO 80 producerar upp till 1000 l/d.

 RO UO 130 producerar upp till 1500 l/d.


Mått :

Filter

Höjd:   37 cm

Bredd: 80 cm

Djup:   37 cm

Vikt:     31 kg


Ta alltid kontakt med oss för val av RO-filter.