AQUVO PRO

Vattenrening för samfälligheter, bostadsrättsföreningar, företag och industrier


Vi tillhandahåller lösningar för t ex samfälligheter, livsmedelsproducerande företag och mindre industrier där behoven är kundspecifika.


Förutsättningarna skiljer sig mycket åt beroende på vattnets

kvalitet men även vad vattnet ska användas till.

Gemensamt är att vi alltid tar prover på vattnet som sedan

analyseras av ett ackrediterat laboratorium.


Sedan kan våra experter skräddarsy en totallösning för

just din verksamhet eller samfällighet.


För samfälligheter med gemensamt vatten ställs större krav

på kontroller än för enskilda hushåll.


Industrier kan behöva vatten med en speciell specifikation för tillverkning.

Vi med våran leverantör  har lång erfarenhet av vattenrening

och våra experter dimensionerar och bygger anläggningen

för att uppfylla de krav som ställs för just din verksamhet

eller samfällighet.


Alla delar i anläggningarna är av högsta kvalitet,

har lång livslängd och låga driftkostnader.


Ibland är det svårt att få fram ett bra råvatten utan stora halter av salt.


Med RO renas vattnet till fastigheter från salter

samt andra föroreningar och gifter.


Efter en vattenanalys på ett ackrediterat laboratorium

byggs en komplett lösning som är

anpassad för din fastighet.


Saltvatten finns i hela vårt avlånga land.

Sedan istiden har fickor med relikt havsvatten

blivit kvar i våra berggrunder.

Dessa fickor kan man stöta på när man borrar

efter vatten, men det kan även tränga upp saltvatten

från våra hav om man bor nära kusten.


I en del fall kan det vara fördelaktigt eller nödvändigt

att rena vatten direkt ur havet.


Med Reverse Osmosis, eller RO som tekniken kallas,

kan vi producera dricksvatten av hög kvalitet.


Anläggningarna kan anpassas från ett hushåll och uppåt.

Våra filter håller mycket hög standard, har lång livslängd

och låga underhållskostnader.


Vår personal och leverantör  med expertkunskap inom denna

reningsteknik ser till att anläggningen

uppfyller dina förväntningar och krav.