Aquvo Polar

Aquvo Polar


Aquvo Polar är en serie filter som utvecklats för att möta kraven från den tuffa nordiska marknaden.

Ett kraftfullt filter för ett hushåll med komponenter av högsta kvalitet.

Välj till Wifi för att övervaka reningen, vattenförbrukning och service med APP i dator och/eller mobil.

Det helautomatiska backspolningssystemet bidrar till att filtermassans renande egenskaper bibehålls över lång tid.

Filtermassan byts ut vid behov med hjälp av exempelvis våt dammsugare.

Om filtret används för att justera pH eller ta bort mangan kan förbrukningsmaterial enkelt fyllas på.


Alla filter har detta gemensamt:


Filtret rengörs med backspolning.

Vattenfiltret drivs med 12V adapter och behåller inställningarna efter strömavbrott.

Samt har säkerhetsavstängning vid eventuella störningar.


30 C


Ett kraftfullt filter av högsta kvalitet. Det fungerar på både grävda och borrade brunnar samt oavsett om du har hydrofor eller hydropress monterad efter vattenpumpen. Filtret dimensioneras efter råvattnets kvalitets- och kapacitetsbehov.


Filtret backspolas med vatten var fjärde dag för att blanda om filtermediet och göra förutsättningarna för en god rening över längre tid möjlig.  


Mått :

Filter

Höjd:   160 cm

Bredd: 26 cm

Djup:   26 cm

Vikt:     12/45 kg


50 Multi


Filter för borttagning av järn, mangan, COD samt hårdhetAquvo 50 MULTI COD

Tar bort järn, hårdhet, COD samt svavelväte i vattnet

när värdet av COD är högt. 


Aquvo 50 MULTI PLUS

Tar bort samma som COD men används där

värdet av järn (Fe) är högre. 


Filtret har en stor behållare för påfyllning

av salt för enkelt underhåll. 


Det fungerar på både grävda och borrade brunnar samt oavsett om du har hydrofor eller hydropress monterad efter vattenpumpen. 


Mått :

Filter

Höjd:   160 cm

Bredd: 26 cm

Djup:   26 cm

Vikt:     12/65 kg

Salttank

Höjd:   86 cm

Bredd: 48 cm

Djup:   48 cm

Vikt:     7/83 kg


30 S


Filtret används för avhärdning.


Mjukare vatten bidrar till att dina maskiner som förbrukar vatten slits mindre, att tvätten blir renare och att det går åt mindre duschtvål, tvättmedel och rengöringsmedel.

Ledningarna får bättre flöde då de inte blir ignesatta.


En stor behållare för påfyllning av salt underlättar skötseln och du kan komplettera med larm som talar om när det är dags att fylla på salt.


Mått :

Filter

Höjd:   160 cm

Bredd: 26 cm

Djup:   26 cm

Vikt:     12/60 kg

Salttank

Höjd:   86 cm

Bredd: 48 cm

Djup:   48 cm

Vikt:     7/83 kg


30 TEX


Filter för borttagning av partiklar


Ett kraftfullt filter som fungerar på både grävda och borrade brunnar samt oavsett om du har hydrofor eller hydropress monterad efter vattenpumpen. Filtret dimensioneras efter råvattnets kvalitets- och kapacitetsbehov. 


Mått :

Filter

Höjd:   160 cm

Bredd: 26 cm

Djup:   26 cm

Vikt:     12/60 kg


30 FEA


Filtret renar vattnet från järn och mangan.


Filtret dimensioneras efter råvattnets kvalitets- och kapacitetsbehov.

Man kan även anpassa det till att justera lågt pH elelr reducera främst mangan


Mått:

     Höjd:   160 cm

Bredd: 26 cm

Djup:   26 cm

Vikt:      12/60 kg


30 N


Filter för neutralisering av aggressivt vatten, höjer pH


Ett kraftfullt filter som fungerar på både grävda och borrade brunnar samt oavsett om du har hydrofor eller hydropress monterad efter vattenpumpen.

Filtret dimensioneras efter råvattnets

kvalitets- och kapacitetsbehov. 


30 N kan fyllas med två olika pH-höjande medel beroende på vilket resultat i pH man vill uppnå efter filtret.

Det mest sålda är 30N JP som justerar upp vattnet upp till ett bra värde på pH 7,5 men ej högre.

Skall pH höjas för manganrening eller att man behöver ett mindre filter pga platsbrist så används 30N DL.

DL filtermassan höjer vattnets pH till över 8.0.


Mått :

Filter

Höjd:   160 cm

Bredd: 26 cm

Djup:   26 cm

Vikt:     12/80 kg


30 SFE


Filter för avhärdning, borttagning av järn och höjning av pH.


Filtret tar bort järn, kalk, svavelväte samt höjer pH-värdet


Rätt pH-värde i vattnet bidrar till att rölednignarna

åller längre då slitag och skador blir mindre.


En stor behållare för påfyllning av salt underlättar skötseln och du kan komplettera med larm som talar om när det är dags att fylla på salt.


Mått :

Filter

Höjd:   160 cm

Bredd: 26 cm

Djup:   26 cm

Vikt:     12/60 kg

Salttank

Höjd:   86 cm

Bredd: 48 cm

Djup:   48 cm

Vikt:     7/83 kg


UV 40


Filter för reducering av bakterieinnehållet


UV-ljus används när vattnet är förorenat av bakterier.

UV är ett naturligt ljus som inte påverkar vattnets

smak eller lukt.

UV-ljuset bryter ner och ”dödar” bakterierna.

UV 40 är anpassat för ett hushåll.

Vattnet måste vara klart för att UV-strålarna

skall fungera optimalt.

Styrenheten larmar om lampan går sönder.

Lampan behöver bytas ca en gång per år.

Aquvos UV-ljus finns i en stor serie beroende på vattenförbrukning.


Mått :

Kontrollbox

Höjd:   140 cm

Bredd: 26 cm

Djup:   26 cm

Vikt:     12 kg


UV-rör

Höjd:   86 cm

Bredd: 6 cm

Djup:   9 cm

Vikt:     7 kg


Aquvo Polar är en serie filter som utvecklats för att möta kraven från den tuffa nordiska marknaden.