Personuppgifts hantering

PERSONUPPGIFTSPOLICY – Silverstadens Miljöteknik


Inledning

Denna policy skapades av och för Silverstadens Miljöteknik behandling av personuppgifter till våra kunder. ”Silverstadens Miljöteknik” är personuppgiftsansvarig. Uppgift oavsett form, gränssnitt eller miljö som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person (som är i livet) räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgift.

 

Syfte och mål

Silverstadens Miljöteknik säkerställer att kunders och samarbetspartners personuppgifter hanteras

i enlighet med ändamålet med behandlingen.

 

Ändamål


Informationssyfte

Kunna tillhandahålla information om våra produkter och tjänster på det sätt som kunden önskar.


Kunder

Kunna tillhandahålla service av produkt som omfattas av serviceavtal och skicka nödvändig information, t ex serviceprotokoll och faktura på det sätt som kunden önskar utefter på förhand specificerade valmöjligheter, t ex pdf via epost. Silverstadens Miljöteknik behöver också lagra aktuellt telefonnummer då serviceutföraren behöver komma i kontakt med kunden inför eller i samband med service.

Kunna tillhandahålla relevant information gällande köp av produkt som t ex offert, orderbekräftelse, leveransavisering och faktura. Silverstadens Miljöteknik behöver i vissa fall även hantera ritningar, ansökningshandlingar enligt aktuell kommuns direktiv innehållande personuppgifter. Dessa sparas under projektets gång. Om det inte har ett framtida kunskapsbanksintresse så raderas den information som innehåller personuppgifter senast ett år efter avslutad affärsrelation.

Vi spar fastighetsägarens kontaktuppgifter under produktens förväntade livslängd i syfte att kunna tillhandahålla

information av betydelse för ägaren av produkten.


Samtycke


Informationssyfte

I kontakt med Silverstadens Miljöteknik, i syfte att få information och erbjudanden gällande våra gällande produkter

och tjänster, godkänner ni att Silverstadens Miljöteknik  hanterar och sparar de personuppgifter som lämnats av kontaktande

person i någon av de forum vi tillhandahåller.


Kunder

Vid tecknande av serviceavtal med Silverstadens Miljöteknik godkänner kunden att vi hanterar och sparar de personuppgifter som av kunden lämnats i avtalet i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Vid köp av produkter och/eller tjänster från Silverstadens Miljöteknik godkänner kunden att vi hanterar och sparar de personuppgifter som av kunden lämnats i samband med köpet i enlighet med vår personuppgiftspolicy.


Lämna uppgifter till tredje part


Informationssyfte

Silverstadens miljöteknik lämnar ut personuppgifter i de fall där vi har samarbetspartner så som återförsäljare alternativt levrantörer tex Bra miljöteknik. Deras uppgift är att kunna ge råd, tillhandahålla offert och/eller utföra försäljning, installation och uppstart i enlighet med av er kommunicerade önskemål. Vi och våra samarbetspartners använder uppgifterna endast i syfte att

kunna tillhandahålla kvalitetssäkrade tjänster.

Kunder

Silverstadens Miljöteknik lämnar ut serviceavtalskunders uppgifter i de fall där vi har samarbetspartner som har certifierade serviceutförare anlitade för att de ska kunna utföra service enligt ingått avtal. Våra samarbetspartners använder uppgifterna endast i syfte att kunna ge serviceavtalskunden kvalitetssäkrad service.

Information som finns i fakturor lämnas till kontrakterad redovisnings-/revisionsbyrå. I de fall information om ROT-avdrag finns lämnas det också till Skatteverket. Inga uppgifter säljs eller på annat sätt används i annat syfte än att kunna tillhandahålla service och tjänster enligt avtal.


Ändring och utdrag ur register

Kunden är välkommen att när som helst kontakta Silverstadens Miljöteknik för att ändra uppgifter som vi har registrerat.


Radering

Silverstadens Miljöteknik raderar inaktuella personuppgifter, det som inte genererat en affär, senast efter 6 år.

Personuppgifter som rör fakturor sparas enligt bokföringslagen.


Frågor

Frågor gällande Silverstadens Miljöteknik:s hantering av personuppgifter välkomnas via mail eller telefon. Aktuella kontaktuppgifter finns på www.silverstadensmiljoteknik.se


Omfattning

Denna policy och tillhörande dokument omfattar de bestämmelser, processer och rutiner som ska gälla för all behandling av personuppgifter inom Silverstadens Miljöteknik – strukturerade som ostrukturerade.


Policy antagen 2019-03-30

Ledningen på Silverstadens MiljöteknikSilverstadens Miljöteknik

Nässelsta 111B

74495 Vittinge

0702186248

info@silverstadensmiljoteknik.se

© Silverstadens Miljöteknik  2019

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.

Ta reda på mer
Acceptera
googled53924153d25a43f.html