Om

Silverstadens Miljöteknik


Grundades av Oskar Andersson hösten 2015.

Företaget startades för att bedriva försäljning och service av Biovac reningsverk

2017 började vi försäljningen av vattenfilter från Aquvo och då även erbjuda vattenanalyser.


Vi är certifierade återförsäljare för både Biovac och Aquvo.

Vi använder oss av ett oberoende och ackrediterat analysföretag SYNLAB.


Vi har fleråriga kunskaper för drift och underhåll av teknisk utrustning.

Vi har erfarenheter av drift och underhåll av avlopps anläggningar, pumpstationer, undercentraler till fastigheter mm. 




Instagram



Facebook


VI löser dina problem.
Stora som små.