GDPR

PERSONUPPGIFTSPOLICY 

Silverstadens MiljöteknikInledning


Denna policy skapades av och för Silverstadens Miljöteknik behandling av personuppgifter till våra kunder. ”Silverstadens Miljöteknik” är personuppgiftsansvarig. Uppgift oavsett form, gränssnitt eller miljö som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person (som är i livet) räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgift.

 

Syfte och mål


Silverstadens Miljöteknik säkerställer att kunders och samarbetspartners personuppgifter hanteras

i enlighet med ändamålet med behandlingen.

 

Ändamål


Informationssyfte

Kunna tillhandahålla information om våra produkter och tjänster på

det sätt som kunden önskar.


Kunder


Kunna tillhandahålla service av produkt som omfattas av serviceavtal och skicka

nödvändig information, t ex serviceprotokoll och faktura på det

sätt som kunden önskar utefter på förhand specificerade valmöjligheter, t ex pdf via epost.

Silverstadens Miljöteknik behöver också lagra aktuellt telefonnummer då serviceutföraren behöver

komma i kontakt med kunden inför eller i samband med service.

Kunna tillhandahålla relevant information gällande köp av produkt som t ex offert, orderbekräftelse,

leveransavisering och faktura.

Silverstadens Miljöteknik behöver i vissa fall även hantera ritningar, ansökningshandlingar enligt

aktuell kommuns direktiv innehållande personuppgifter.

Dessa sparas under projektets gång. Om det inte har ett framtida kunskapsbanksintresse

så raderas den information som innehåller personuppgifter senast ett år efter avslutad affärsrelation.


Vi spar fastighetsägarens kontaktuppgifter under produktens förväntade livslängd

i syfte att kunna tillhandahålla information av betydelse för ägaren av produkten.


Samtycke


Informationssyfte


I kontakt med Silverstadens Miljöteknik, i syfte att få information och erbjudanden

gällande våra gällande produkter och tjänster, godkänner ni att Silverstadens Miljöteknik

hanterar och sparar de personuppgifter som lämnats av kontaktande person

i någon av de forum vi tillhandahåller.


Kunder


Vid tecknande av serviceavtal med Silverstadens Miljöteknik godkänner kunden att vi hanterar och sparar

de personuppgifter som av kunden lämnats i avtalet i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Vid köp av produkter och/eller tjänster från Silverstadens Miljöteknik godkänner kunden att vi hanterar och sparar

de personuppgifter som av kunden lämnats i samband med köpet i enlighet med vår personuppgiftspolicy.


Lämna uppgifter till tredje part


Informationssyfte


Silverstadens miljöteknik lämnar ut personuppgifter i de fall där vi har samarbetspartner så som återförsäljare

alternativt levrantörer tex Biovac.

Deras uppgift är att kunna ge råd, tillhandahålla offert och/eller utföra försäljning,

installation och uppstart i enlighet med av ert kommunicerade önskemål.

Vi och våra samarbetspartners använder uppgifterna endast i syfte att

kunna tillhandahålla kvalitetssäkrade tjänster.


Kunder


Silverstadens Miljöteknik lämnar ut serviceavtalskunders uppgifter i de fall

där vi har samarbetspartner som har certifierade serviceutförare anlitade

för att de ska kunna utföra service enligt ingått avtal.

Våra samarbetspartners använder uppgifterna endast i syfte att kunna ge serviceavtalskunden kvalitetssäkrad service.

Information som finns i fakturor lämnas till kontrakterad redovisnings-/revisionsbyrå.

I de fall information om ROT-avdrag finns lämnas det också till Skatteverket.

Inga uppgifter säljs eller på annat sätt används i annat syfte än att kunna tillhandahålla service och tjänster enligt avtal.


Ändring och utdrag ur register


Kunden är välkommen att när som helst kontakta Silverstadens Miljöteknik för att ändra uppgifter som vi har registrerat.


Radering


Silverstadens Miljöteknik raderar inaktuella personuppgifter, det som inte genererat en affär, senast efter 6 år.

Personuppgifter som rör fakturor sparas enligt bokföringslagen.


Frågor


Frågor gällande Silverstadens Miljöteknik:s hantering av personuppgifter välkomnas via mail eller telefon. Aktuella kontaktuppgifter finns på www.silverstadensmiljoteknik.se


Omfattning


Denna policy och tillhörande dokument omfattar de bestämmelser, processer och rutiner som ska gälla för all behandling av personuppgifter inom Silverstadens Miljöteknik – strukturerade som ostrukturerade.


Policy antagen 2019-03-30

Ledningen på Silverstadens Miljöteknik