Tillbehör

Tillbehör

 Pumpstation

Biovac pumpstationer är den optimala lösningen när avloppsvatten måste pumpas från en eller flera fastigheter fram till reningsverk eller kommunala avloppsledningar.

Stationerna är producerade i rotationsgjuten polyetylen och levereras komplett med avloppspump, kopplingsfot, gejderrör, rördelar, backventil och automatikskåp.

Fördelar med Biovac pumpstationer:

  • Behöver normalt inte förankras på grund av tankens form.
  • Modern pumpstyrning och nivåvakt med ultraljud.
  • Isolerat innerlock förhindrar frysning.
  • Rör med färdiga fästen för styrskåp och kabeldragning.
  • Kvalitetstestad av VTT i Finland.
  • ITT Flygt skärande pump.
  • Flexibel placering av inlopp som borras på plats.
  • Rördelar i rostfritt stål.
  • Backventil, avstängningskran och spolpunkt.

Nivålarm

Ett nivålarm bör placeras i både Pumpstationen och i sluten tank.


 • Ett aktivt kolfilter som är framtaget för att eliminera spridning av illaluktande luft från tex. avloppstankar, pumpstationer, minireningsverk, tillfälliga lösningar och befintliga öppna luftningsrör.
 • Funktion Maxi-Filtra är ett mycket robust filter som  utformats speciellt för utomhusförhållanden.
 • Maxi-Filtra  installeras när lukt från befint- liga ventilationskanaler är ett problem.
 • Maxi-Filtra kolfilter filtrerar luft i båda riktningarna.
 • Maxi-Filtra  kan monteras både vertikalt  och horisontellt.

Studor MAXI

Om du inte har avluftning ovan nock behöver man få ut luften från avloppet på ett annat sätt.

Då får man montera ett kolfilter vid rensbrunnen som man monterar vid reningsverket, 

 • Ett aktivt kolfilter som är framtaget för att eliminera spridning av illaluktande luft från tex. avloppstankar, pumpstationer, minireningsverk, tillfälliga lösningar och befintliga öppna luftningsrör.
 • Funktion Maxi-Filtra är ett mycket robust filter som  utformats speciellt för utomhusförhållanden.
 • Maxi-Filtra  installeras när lukt från befint- liga ventilationskanaler är ett problem.
 • Maxi-Filtra kolfilter filtrerar luft i båda riktningarna.
 • Maxi-Filtra  kan monteras både vertikalt  och horisontellt.

Förhjnignshals

Vi tillhandahåller förhöjningshalsar till slutna tankar och till reningsverken som är tillverkade i glasfiber

Förhöjning till Glasfiber

 • 500 mm
 • 1000 mm

Slutna tankar

 • 550 mm
 • 400 mm
 • 600-1000 mm (teleskop)