Sluten tank

Slutena tankr

Cipax sluten tank 3000 L och 6000 L är rotationsgjuten i slagtålig och åldersbeständig
polyetenplast avsedd att användas för:

 • BDT (Bad , Disk och Tvätt, även kallat gråvatten)
 • Klosett (även kallat svartvatten)
 • Regnvatten.
 • Dricksvatten.

Tanken är tillverkad i ett FC-godkänt material. (FC=Food Contact)
Tanken är ej avsedd att användas som slamavskiljare.
SP (Statens Tekniska Forskningsinstitut) har utfört hållfasthetstestning med godkännande
enligt EN-12566-1.
Tanken levereras som standard med låsbart lock, även det rotationsgjutet i polyetenplast.
Locket är testat och godkänt av SP enligt Boverkets handbok om ”Barnsäkra brunnar” och SP
metod 0487 genomtrampningsprov utgåva 3.

6000 L

CPX Sluten tank 6000 L är nedgrävbar, miljövänlig, tillförlitlig och passar alla system och markförhållanden.
Inklusive barnsäkert lock 600 mm, utvändig diameter 800 mm. Tank och lock testade och godkända. Komplettera tanken med en fast förhöjningshals.

Tanken kompletteras enkelt med nivålarm och anslutningar. Såväl tank 

som det barnsäkra locket är testade och godkända.

Specifikationer


 • Material: PE
 • Volym: 6000 L
 • Längd: 3400 mm
 • Bredd: 2600 mm
 • Höjd: 1200 mm
 • Vikt: ca 330 KG

3000 L

Lågbyggd avloppstank för enkel installation. Inklusive barnsäkert lock 600 mm, utvändig diameter 800 mm. Tank och lock testade och godkända. Komplettera tanken med en fast förhöjningshals.

Tanken kompletteras enkelt med nivålarm och anslutningar. Såväl tank 

som det barnsäkra locket är testade och godkända.

Specifikationer


 • Material: PE
 • Volym: 3000 L
 • Längd: 2350 mm
 • Bredd: 23500 mm
 • Höjd: 1000 mm
 • Vikt: ca 200 KG