Sköta om ditt avlopp

Hur sköter jag om mitt avlopp

 • Farliga starka kemikalier kan slå ut de bakterier som bryter ned föroreningar i avloppsvattnet.
  Om den biologiska reningen slås ut får hela anläggningen i regel problem med sin rening och anläggningen kan ta skada.
  Farligt avfall har inte i avloppet att göra. Lämna in det på en återvinningsstation.

 • Använd tvätt- och rengöringsmedel utan fosfat. Detta är mycket viktigt för dig med enskilt avlopp!
  Det räcker inte med att de är miljömärkta.
 • Var noga med att inte överdosera tvätt- och rengöringsmedel! Det överdoseras enorma mängder i Sverige varje år.
 • Häll inte ut miljöfarliga ämnen, t.ex. lösningsmedel och färgrester, i avloppet.
 • Använd inte toaletten som papperskorg! Bindor, tops, kondomer, hår, mm. hör inte hemma i avloppet.
 • Läkemedelsrester ska inte spolas ned i toaletten utan lämnas tillbaka till apoteket.
 • Använd inte produkter som innehåller bakteriedödande medel, t.ex. Triclosan.
 • Cigarettfimpar innehåller mycket kadmium och ska inte slängas i toaletten.
 • Spola inte ned fett då det kan störa slamavskiljningen och reningen i anläggningen.
  Du kan sortera fett och olja i diskhon, som till exempel frityrolja, matolja, inläggningsolja, marinader och stekfett,
  genom att hälla det i en gammal flaska med hjälp av en tratt.
  Fettet kan du sedan lämna hos kommunens återvinningscentraler.Silverstadens Miljöteknik

Nässelsta 111B

74495 Vittinge

0702186248

info@silverstadensmiljoteknik.se

© Silverstadens Miljöteknik  2019

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.

Ta reda på mer
Acceptera
googled53924153d25a43f.html