Reningsverk

Renignsverk

Biovac® FD 5 N PEH

 • Ett av marknadens modernaste och mest lättskötta minireningsverk.
 • Anläggningen består av en tank på 4 kubikmeter
  i rotationsgjuten polyeten.
 • Den robusta och kompakta designen gör
  reningsverket lätt att gräva ned,
  något som ger snabbare hantering och lägre kostnader för entreprenad.
 • Alla komponenter, inklusive styrelektronik
  är placerade inuti enheten under markytan.
 • Minireningsverket kräver alltså inga kompletterande styrskåp i trädgården.
 • tankens servicelucka är det enda som syns ovan jord.


 • Kapacitet: 5 p.e
 • Antal hushåll: 1
 • Installation: nedgrävning
 • Slamtömning/år: 1
 • CE-märkt och certifierat för hög skyddsnivå.

Biovac® FD 15 N GRP

 • Biovac® FD 15 N GRP är vår nedgrävda anläggning för 3 hushåll. Minireningsverket är byggt i glasfiberarmerad polyester med styrskåp i rostfritt stål ovan markytan.
 • Tanken kan förses med förhöjningshals för djupare nedgrävning.
 • FD 15 N GRP kombinerar hög kapacitet och driftsäkerhet med en kompakt och installationsvänlig design.
 • Endast 1 slamtömning per år ger billigare ägande.
 • Kapacitet: 15 p.e
 • Antal hushåll: 3
 • Installation: nedgrävning
 • Slamtömning/år: 1
 • CE-märkt och certifierat för hög skyddsnivå.

Biovac® FD 15 - DF35

 • Minireningsverk för i anläggningsrum med kapacitet för tre till sju hushåll
 • Biovac FD 15 P.E – FD 35 P.E skapar möjligheter för husägare att gå samman och äga ett minireningsverk tillsammans.
 • Resultatet blir en lättskött anläggning med reducerade kostnader för varje hushåll, både vad gäller investering och årligt serviceavtal.
 • Gemensamt för samtliga minireningsverk från Biovac® är att endast ett fåtal rörliga delar finns i reningsprocessen.
 • Få känsliga komponenter ger lång livslängd och lättskötta anläggningar.
 • Liten slamproduktion ger låga slamtömningskostnader och enklare hantering.
 • Kapacitet: 15-35 p.e
 • Antal hushåll: 3-7
 • Installation: inomhus
 • CE-märkt och certifierat för hög skyddsnivå.

Biovac® FD 5 N GRP

 • Anläggningen är byggd i glasfiberarmerad polyester med styrskåp i rostfritt stål ovan markytan.
 • I övrigt har den samma driftsäkra konstruktion och komponenter som Biovac® FD 5 N PEH
 • Flexibiliteten hos Biovac® FD 5 N GRP minimerar entreprenadens omfattning med lägre installationskostnad som följd.
 • In- och utlopp nära markytan gör att FD 5 N passar utmärkt där schaktdjupet är begränsat. Minireningsverket kan förses med förlängningshals i de fall avloppsrören ligger djupt
 • Kapacitet: 5 p.e
 • Antal hushåll: 1
 • Installation: nedgrävning
 • Slamtömning/år: 1
 • CE-märkt och certifierat för hög skyddsnivå.

Biovac® FD 20 N GRP

 • Nu finns Biovac® nedgrävda minireningsverk för upp till 10 hushåll.
 • En nedgrävd anläggning kräver ingen servicebyggnad och ger en billigare totallösning jämfört med en inomhusanläggning.
 • Kort sagt en prisvärd lösning för den lilla samfälligheten.
 • Anläggningarna finns i storlekarna 20, 30, 40 och 50 p.e vilket innebär en kapacitet på 4, 6, 8 respektive 10 hushåll.

 • Kapacitet: 20-50 p.e
 • Antal hushåll: 4-10
 • Installation: nedgrävning
 • CE-märkt och certifierat för hög skyddsnivå.

Biovac® FD 10 N GRP

 • Biovac® FD 10 N GRP är vår nedgrävda anläggning för 2 hushåll.
 • Minireningsverket är byggt i glasfiberarmerad polyester med styrskåp i rostfritt stål ovan markytan.
 • Tanken kan förses med förhöjningshals för djupare nedgrävning.
 • FD 10 N GRP kombinerar hög kapacitet och driftsäkerhet med en kompakt och installationsvänlig design.
 • Perfekt för 2 hushåll som går samman om gemensam avloppsanläggning eller för det enskilda hushållet med större kapacitetsbehov.
 • Kapacitet: 10 p.e
 • Antal hushåll: 2
 • Installation: nedgrävning
 • Slamtömning/år: 1
 • CE-märkt och certifierat för hög skyddsnivå.