Pumpstation

Pumpstation

Biovac® Pumpstation

Biovac pumpstationer är den optimala lösningen när avloppsvatten måste pumpas från en eller flera fastigheter fram till reningsverk eller kommunala avloppsledningar.

Stationerna är producerade i rotationsgjuten polyetylen och levereras komplett med avloppspump, kopplingsfot, gejderrör, rördelar, backventil och automatikskåp.

Fördelar med Biovac pumpstationer:

  • Behöver normalt inte förankras på grund av tankens form.
  • Modern pumpstyrning och nivåvakt med ultraljud.
  • Isolerat innerlock förhindrar frysning.
  • Rör med färdiga fästen för styrskåp och kabeldragning.
  • Kvalitetstestad av VTT i Finland.
  • ITT Flygt skärande pump.
  • Flexibel placering av inlopp som borras på plats.
  • Rördelar i rostfritt stål.
  • Backventil, avstängningskran och spolpunkt.