Entreprenad information
 • Begär kabelutsättning via lednignskollen.se, Denna tjänst är kostnadsfri att använda.
 • Kontrollera vart befintliga vatten och avloppsledningar går.
 • om grävning ska ske på annans mark ta då kontakt med markägaren.
 • om du ska ta bort gamla slamavskiljaren beställ slamtömning dagen innan eller samma morgon.
 • Beställ hem grus (lämplig fraktion 8-16 eller liknande) för återfyllnad.
 • Om befintlig avloppsledning är av betong ska denna bytas till plast.
 • lämpligen sätts en spolbrun i närheten av reningsverket och lämplig placering av kolfilter är också vid spolbrunnen
 • Ledningens fall ska vara i fall från huset mot reningsverket (1% eller 1cm/meter)
 • om befintlig ledning ska användas för att leda bort vattnet kontrollera då att den klarar av 200L vatten minst var 5 timme då reningsverken använder satsvis rening för bästa resultat.
 • El installationen ska utföras av en auktoriserad elektriker för att kontrollera att företaget är registrerat
  och har behörighet kan du söka här på företagsnamnet.