Efterpolering

Efterpolering

Biovac® EP Filtralite

 • Efterpoleringsanläggning (EP) med H2O2 (väteperoxid) till minireningsverk för ett och två hushåll.
 • Biovac EP H2O2 hygieniserar det renade avloppsvattnet så att bakteriehalten understiger gränsvärdet för ”badvattenkvalitet” eller ett utsläpp på maximalt 1 000 TKB per 100 ml renat avloppsvatten.
 • Biovac EP H2O2 består av en 1 500 liters tank och är utformad så att det renade vattnet får ­längsta möjliga uppehållstid i tanken innan vattnet släpps till recipienten.
 • En doseringspump tillsätter H2O2 i varje sats renat avloppsvatten som kommer till tanken.
 • Hela processen styrs av reningsanläggningens processtyrning.
 • Den långa uppehållstiden i tanken och tillsättningen av H2O2 gör att bakterier oxideras och dör.
 • EP-tanken placeras efter reningsverket och är utformad för största möjliga flexibilitet.
 • Oavsett tomtens beskaffenhet kan tanken anpassas så den passar in i terrängen.
 • Vattnet strömmar genom EP-tanken med självfall utan rörliga delar eller pumpar.
 • Efter EP-tanken leds vattnet vidare till lämplig recipient (dike, bäck, sjö eller liknande). Provtagning för att verifiera reningsresultatet av det renade vattnet görs direkt i tanken.

Biovac® EP H202

 • Efterpoleringsanläggning (EP) med Filtralite till minireningsverk för ett och två hushåll.
 • Biovac EP Fitralite består av en 1 500 liters tank fylld delvis med Filtralite.
 • Biovac EP Filtra­lite är utformad så att det renade vattnet får längsta möjliga uppehållstid i tanken innan vattnet släpps till recipienten.

 • EP-tanken placeras efter reningsverket och är utformad för största möjliga flexibilitet.
 • Oavsett tomtens beskaffenhet kan tanken anpassas så den passar in i terrängen.
 • Vattnet strömmar genom EP-tanken med självfall utan rörliga delar eller pumpar.
 • Efter EP-tanken leds vattnet vidare till lämplig recipient (dike, bäck, sjö eller liknande).

 • EP-tanken har en utloppskammare där provtagning av det renade och polerade vattnet kan tas för att verifiera avlopps­anläggningens funktion.