biovac trygg

Biovac trygg

BIOVAC TRYGG

TOTAL TRYGGHET,
TOTAL KONTROLL.

HELA LIVET!


Vad ingår i Biovac trygg

Resa

Arbete

Slitagedelar

Komponenter

Genom att välja ett reningsverk från Biovac säkerställer du som fastighetsägare att du har investerat i produkter med hög kvalitet och lång livslängd.


Med vår vetskap om kvaliteten på Biovac produkter kan Biovac erbjuda  kunderna ett helt unikt serviceavtal:

Biovac Trygg.

Detta för att du som kund tryggt ska kunna planera dina kostnader och inte råka ut för oförutsedda höga utgifter på

ditt reningsverk. Serviceavtal med Biovac Trygg gäller för Biovac produkter för 1-10 hushåll (5-50 p.e.)


vad ingår då i Biovac trygg:

Om det av någon anledning skulle bli något komponentfel eller handhavande fel betalar du en engångsavgift på endast 800kr /tillfälle utöver den ordinarie årsavgiften för serviceavtalet.


Om det visar sig att det är fel på en komponent täcks hela arbetet av engångskostnaden.

Om felet uppkommer under garantitiden blir det självklart ignen kostnad.


Detta gäller hela avloppets livslängd!

Du kommer alltås alltid ha tillgång till denna förmånen som Biovac erbjuder eftersom att Biovac vet att det är robusta produkter och behöver sällan åtgärder utöver nomala underhållet.


Är felet orsakat av yttre faktorer såsom åska eller översvämning täcker fastighetsägarens försäkring normalt sådana skador. Fel eller larmutryckning orsakade på grund av för höga inflöden, fel i entreprenad eller komponenter utanför reningsverket ingår ej.  I serviceavtalet ingår alla slitagedelar. Förbruknings­material såsom flockningsmedel ingår ej. För fullständiga villkor kontakta oss eller  på Biovac Sverige AB.

Modeller som omfattas av kostnadskontrollen:

Biovac FD 5 N PEH, Biovac FD 5 N GRP, Biovac FD 5 I

Biovac FD 10 N GRP, Biovac FD 10 I

Biovac FD 15 N GRP

Biovac FD 20 N GRP

Biovac FD 30 N GRP

Biovac FD 40 N GRP

Biovac FD 50 N GRP

Unik serviceorganisation!

Serviceteknikerna finns till när du behöver hjälp


Du får hjälp inom 24 timmar efter att du har kontaktat din servicepartner.


På alla reningsverk vi säljer tecknar vi alltid serviceavtal.

Det blir en trygghet för dig som kund men även för miljökontoret som då vet att reningsverket alltid kommer att fungera optimalt.


Du får då en garanterad stabil och säker drift.


Biovac servicetekniker är certifierad och får gå en utbildning innan de börjar jobba med certifierad och underhåll.


Serviceteknikerna utför årligen över 22 000 serviceuppdrag på Biovac reningsverk.

Serviceteknikerna tar hand om all nödvändigt underhåll av reningsverken 1-4 ggr/år beroende på modell och storlek.